Ştiri:


Afisari | 81-100 din total: 165

Acest afiº este lipit pe geamul de la intrarea în Consiliul Judeþean Botoºani.
26 Sep 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11597
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã - APIA informeazã potenþialii beneficiari cã, pânã la 15 octombrie 2012 inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunãtãþirea calitãþi..
20 Sep 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11396

     Ieri ºi astãzi – 16 septembrie 2012,  a fost sãrbãtoare în comuna Manoleasa. Evenimentul a fost organizat de Primãria ºi Consiliul Local al comunei Manoleasa în parteneriat cu Consiliul Judeþean ..
16 Sep 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11386
Fermierii pot depune cereri, începând din 10.09.2012, pentru compensarea pierderilor de producþie înregistrate în anul agricol 2011-2012 din cauza secetei, suma maximã a sprijinului financiar fiind echivalentul în lei ..
11 Sep 2012 Comentarii: 3 Vizite: 11393

Astãzi , 8 septembrie 2012 ºi mâine e sãrbãtoare în comuna Dângeni - prima ediþie a Zilelor comunei. Primãria ºi Consiliul Local al comunei Dângeni vã invitã sã participaþi la un spectacol de calitate cu muzicã, po..
08 Sep 2012 Comentarii: 3 Vizite: 11430
Sãrbãtoarea Naºterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Micã, aºa cum este cunoscutã în popor, este prilej de bucurie duhovniceascã pentru mai multe biserici de parohie din protopopiatele Botoºani, Dorohoi, Darabani ºi Sãveni ..
08 Sep 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11515

Sâmbãtã, 8 septembrie, cu prilejul sãrbãtorii ,,Naºterea Maicii Domnului”, biserica din Santa Mare, judeþul Botoºani împreuna  cu locuitorii comunei vor serba hramul. Cu prilejul acestei sfinte ºi frumoase sãrbãtori, ..
07 Sep 2012 Comentarii: 3 Vizite: 11663
  La data de 29 august, Biserica noastrã  prãznuieºte Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul. Este o sãrbãtoare a tristeþii, pentru cã  în aceastã zi a avut loc sfârºitul martiric al Sfântulu..
28 Aug 2012 Comentarii: 3 Vizite: 11588

Primarul Marcel Chelariu ºi Consiliul Local al comunei Suharãu, a organizat duminicã 19 august 2012, ora 16.30 spectacolul "Suharãul azi" , în parcul comunal - albumul foto se poate vedea aici sau pe Multimedia -..
15 Aug 2012 Comentarii: 4 Vizite: 11514
Porcii pot fi cumpãraþi din nou de abatoare de la gospodãriile þãrãneºti, iar carnea de porc provenitã de la crescãtorii individuali va fi destinatã doar consumului intern al României, fãrã a putea fi exportatã. Anunþul a fost fã..
26 Iul 2012 Comentarii: 5 Vizite: 11370

Condiþii pentru beneficiari:Astfel, potrivit APIA, la solicitarea scrisã a fermierului, centrul judeþean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2012 va elibera o adeverinþã prin care confirmã cã beneficiarul a depus cere..
23 Iul 2012 Comentarii: 22 Vizite: 14186
Punctele de prim ajutor, aºa cum au fost transmise Direcþiei de Sãnãtate Publicã de cãtre primãriile din judeþ. Funcþionarea, amenajarea ºi dotoarea acestora vor fi verificate în aceste zile de cãtre echipe de control mixte. &nb..
05 Iul 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11400

Precizãri privind cititoarele de coduri 2D Pentru evitarea speculaþiilor privind necesitatea utilizarii unui anume tip de cititor de bare 2D, necesar  farmaciilor pentru accesarea datelor de pe reþeta electronicã, facem urmãtoarele preciz..
04 Iul 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11538
Reparizarea cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit ºi a sumei reþinute ca urmare a diminuãrii sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe unitãþi administrativ..
30 Iun 2012 Comentarii: 1 Vizite: 11478

Repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ºi a sumei reþinute ca urmare a diminuãrii sumelor de echilibrare din TVA, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe unitãþi teritorial-administra..
30 Iun 2012 Comentarii: 3 Vizite: 11432
Pentru data de 29 iunie 2012, ora 10, prin Ordinul Prefectului judeþului Botoºani nr. 125 din 20 iunie 2012, este convocat consiliul local al comunei Unþeni, judeþul Botoºani, în ºedinþa de constituire a Consiliului local al comunei Unþ..
27 Iun 2012 Comentarii: 3 Vizite: 11332

     Primarul Viorel Nichiteanu ( PNL) al comunei  Rãdãuþi Prut,  a fost reales la scrutinul din 10 iunie 2012. Pentru majoritatea locuitorilor din satul Miorcani aceasta a fost alternativa cea mai doritã ºi convena..
22 Iun 2012 Comentarii: 6 Vizite: 11570
La 15 iunie 1889, Luceafãrul se stingea pe pãmânt, ca sã se aprindã pentru totdeauna pe cerul neamului românesc. Avea 39 de ani. Astãzi se împlinesc 123 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Ultimul romantic. Odã (în ..
15 Iun 2012 Comentarii: 4 Vizite: 11432

Preºedintele ales al Consiliului Judeþean Botoºani, Florin Þurcanu, anunþã cã va reînfiinþa toate spitalele din judeþ, care au fost desfiinþate anul trecut. El spune cã, în prima ºedinþã a Consiliului Judeþean nou-constitui..
14 Iun 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11411
Municipiu, oraș Voturi valabil exprimate Numãr mandate Partid politic, alianța politicã, minoritate naționalã, candidat independent       MUNICIPIUL BOTOªANI  42973 23 UNIUNEA SOCIAL LIBERALà 23486 13 MIªCAREA PENTRU BOTOªANI  15085 8 PARTIDUL POPOR..
14 Iun 2012 Comentarii: 2 Vizite: 11455

NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritãțile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructurã
Investiții în sãnãtate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agriculturã
Atragerea investitorilor strãini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia cãtre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Cãci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 23 Iulie În aceasta luna, în ziua a douazeci si treia, pomenirea aducerii moastelor Sfântului Sfintitului Mucenic Foca, episcop de Sinope. Mutarea moastelorr sfantului sfintitului mucenic Foca din Sinope la Constantin citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro