Ştiri:

Cultivarea nuculuiInapoi  

Comparativ cu celelalte specii pomicole principale (măr, păr, piersic), la care cultura superintensivă practicată (în țara noastră) începând din anul 1971, acțiunea de modernizare la nuc este mult întârziată. Deocamdată sunt puține plantații de nuc, în județele: Gorj, Dolj, Mureș, Iași, Satu Mare, Constanța (la Ostrov), Hunedoara, dar o parte din acestea au fost înființate cu pomi din sămânță sau cu așa-zișii “nuci selecționați” obținuți tot pe cale generativă.

Altoirea nucului, însușită și practicată cu rezultate promițătoare de câțiva specialiști n-a fost continuată cu urmărirea comportării materialului săditor obținut, după plantarea în livezi, și, ca atare, sunt foarte puține date de interes real pentru producție.

Există plantații de nuc altoit la Ostrov, la Serele de la Ișalnița (jud. Dolj), în câteva localități din județul Gorj, pe nisipurile din sudul Olteniei și, probabil, în alte locuri.

Pepinierele care înmulțesc nucul au un rol decisiv, diriguitor, în modernizarea culturii acestei specii. Ele trebuie să treacă, fără întârziere, la altoirea nucului pe nuc negru (J. Nigra), care este singurul portaltoi pentru cultura intensivă. De asemenea, pepinierele trebuie să introducă, să înmulțească și să difuzeze, în termen cât mai scurt, soiurile de nuc americane, cu vigoare moderată și slabă, care fructifică și pe lăstari laterali.

Pomicultura modernă trebuie să fie dinamică, intensivă și durabilă.

Dinamismul presupune modernizarea la timp a sortimentului și a tehnologiilor, promovarea unor noi sisteme de plantații, ecologizarea principalelor verigi agrotehnice etc.

Numărul soiurilor din sortimentul de nuc nu trebuie să fie prea mare. Francezii, într-un centru, cultivă 2 – 3 soiuri.

În țara noastră, este răspândit și propus un sortiment de 20 de soiuri de nuc (Vasilescu V. și Stanciu Gh., 1997), însă într-un anume centru pomicol se cultivă numai câteva dintre acestea (cele provenite din centrul pomicol respectiv).

Astfel:

- în centrul Sibișel, jud. Hunedoara, vor fi promovate, în continuare, soiurile înmulțite la S.C.P.P. Geoagiu, și anume: Sibișel precoce, Geoagiu 65, Germisara, Orăștie și Sarmis;
- sortimentul centrului pomicol Pitești va fi alcătuit din soiurile: Jupânești, Bratia, Argeșan, Muscelean, Roxana și Mihaela, care se înmulțesc în pepiniera I.C.P.P. Iași;
- în județul Gorj sunt admise șa înmulțire soiurile Novaci, Sușița, Victoria și Peștișani. Recent s-a trecut la înmulțirea nucului prin altorire și la S.C.P.P. Vâlcea. La alcătuirea sortimentului de nuc trebuie să se aibă în vedere comportarea soiurilor în procesul polenizării (dicogamia).

La nuc, sortimentul este mai puțin dinamic decât la alte specii pomicole, datorită duratei foarte mari a plantațiilor (50 – 60 de ani la nucii altoiți pe J. regia). Și raportul dintre pomii tineri și pe rod este diferit, fiind în favoarea celor maturi. Totuși, frecvența plantațiilor tinere de nuc denotă o preocupare pentru dezvoltarea și modernizarea culturii nucului.

Obiective prioritare în cultura nucului

Înființarea de livezi specializate (de diferite mărimi), în asociații pomicole, a căror producție de fructe să fie valorificată în principal la export. În perioada interbelică (1920 – 1940), țara noastră a exportat cantități apreciabile de nuci în coajă și miez de nucă;

Promovarea, în continuare, a culturii asociate de nuc cu specii pomicole de vigoare slabă și foarte precoce (piersic, gutui, păr pitic). La păr vor fi asigurați polenizatori;

Stabilirea unor noi tipuri de plantații de nuc, ce pot fi folosite pe parcele mici, sub formă de “curele” (fâși înguste de până la 7 – 8 m). Pe astfel de parcele, cele mai bune rezultate se obțin cu aliniamente de nuc formate dintr-un sigur rând de pomi, care nu cer o anumită orientare față de punctele cardinale, iar pe versanți pot fi plantate paralel cu linia de apantă (de jos în sus). Nucii din aliniamente cu un rând au coroana foarte bine luminată, ceea ce constituie un mare avantaj pentru nuc, specie cu cerințe foarte mari față de lumină;

Grăbirea intrării nucului în producția economică (pomii altoiți pe J. regia, nucul comun), cultivarea de soiuri precoce și productive, cu fructificare și pe lăstari laterali, cu 3 –5 fructe în influorescență, cele care au fructele grupate câte 1 – 2 sunt slab productive;

Atât pe piețele interne, cât și la export nucile se vând la prețuri avantajoase pentru producători. În anul 1996, la export, nucile au fost vândute cu 2 dolari americani pe un kg, iar miezul de nucă cu 4,50 dolari (Vasilescu V., 1997).

În anul 2000, pe piețele din București, miezul de nucă s-a vândut cu 75.000 – 80.000 lei kg, preț care echivalează cu cel de pe piețele vest – europene, pentru ca în august 2007 să ajungă la 18 – 20 lei RON.

Față de cele menționate (și de alte considerente) n-ar trebui să mai existe rețineri la plantarea nucului.

Chiar producătorii cu gospodării mici, dacă posedă numai 5 – 10 nuci în producție, pot obține disponibilități pentru piață, iar dacă cultura nucului se organizează la nivel de sat sau de comună (prin asocierea producătorilor), se poate realiza și o concentrare a culturii nucului, îndeosebi în localități de tradiție.

Conjunctura economică actuală este puțin favorabilă investițiilor în pomicultură. Întrucât nucul necesită cheltuieli relativ mici cu înființarea plantațiilor (numărul de pomi la ha fiind de cca. 80 în sistem semiintensiv și 200 în sistem intensiv), investiția se poate realiza mai ușor, cu deosebire în cazul plantațiilor mici.

Cultura nucului în țara noastră are mari perspective, dacă se schimbă mentalitatea cultivatorilor.

Cultura nucului comun (Juglans regia) ocupă un rol important în economia producției de fructe din zona temperată.
În ciuda faptului că există puține studii privind piața producției de nuci, specialiștii în marketing sunt unanimi în a aprecia că, fie pe plan mondial, fie pe plan european, atât cererea de fructe cât și aceea de lemn de nuc sunt mai mari decât oferta. Din aceste motive, cultura acestei specii tinde să iasă din “conul de umbră” în care s-e situază de multă vreme.
Deoarece, în România, cultura nucului este foarte importantă, fiind totodată o parte integrantă din tradiția națională, în ultimul timp există un real interes pentru modernizarea plantațiilor de nuc și a tehnologiilor de cultură.

Cerințele nucului față de factorii de mediu

Unul din factorii principali de care trebuie să se țină seama la înființarea plantațiilor de nuc este asigurarea cerințelor speciei față de factorii climatici, prin amplasarea plantațiilor în zone de maximă favorabilitate, cu temperatura medie anuală de 9 – 100 C, temperatura medie a lunii ianuarie -1 … -20 C și cu o frecvență cât mai redusă a brumelor și a îngețurilor târzii de primăvară.

Nucul crește și rodește constant în arealele în care precipitațiile medii anuale sunt cuprinse între 650 și 700 l /m2 din care 100 – 200 l /m2 în perioada creșterii lăstarilor și a fructelor.

În alte condiții, un nivel al precipitațiilor mai scăzute impune necesitatea compensării deficitului de apă prin irigare, în timp ce un nivel mai ridicat al precipitațiilor conduce la necesitatea menținerii sub control a bolilor cheie ale nucului, prin intermediul tratamentelor fitosanitare suplimentare.

De o importanță deosebită pentru tehnologia de cultură care trebuie aplicată, precum și pentru nivelul și calitatea producției din plantațiile moderne de nuci, este amplasarea acestora pe terenurile cele mai favorabile, ușoare, profunde, cu reacție neutră și cu apa freatică la 2,5 – 3,0 m.

Cercetările întreprinse în țări cu tradiție în cultura nucului (SUA, Franța, Italia), precum și cel întreprinse în țara noastră au demonstrat că pentru cultura nucului cele mai favorabile terenuri sunt cele de pe terasele râurilor și de pe văile cursurilor de apă, cu soluri luto-nisipoase sau nisipo – lutoase, terenurile cu soluri aluvionare formate recent, profunde, fertile.

Hărțile pedologice și cartările agrochimice, atunci când există, sunt cu atât mai utile cu cât permit cunoașterea mult mai precisă a fertilității solului și a factorilor restrictivi de natură pedologică.

Este absolut necesară efectuarea unei analize fizico – chimice a solului pe care vor fi amplasate noile plantații de nuc (pentru adâncimi cuprinse între 0 și 25 cm) pentru a avea o imagine la zi asupra potențialului de fertilitate al acestuia.

În concluzie, la înființarea noilor plantații de nuci se vor alege amplasamentele cele mai favorabile, evitând:

  • solurile puțin profunde, cu un conținut ridicat în pietriș;
  • solurile cu textură foarte fină, care se tasează ușor, favorizând băltirea;
  • solurile care nu au un drenaj perfect asigurat, cu umiditate excesivă și aerare insuficientă;
  • solurile cu exces de calcar, care favorizează apariția clorozei;
  • solurile cu pericol de infestare cu boli și dăunători, prezente mai ales pe amplasamentele pe care au mai fost plantații de nuci sau plantații cu caracter forestier.

Din aceste motive, nu este recomandată plantarea pomilor imediat după defrișarea unei plantații bătrâne sau a oricărei specii lemnoase, înființarea unor plantații noi de nuci fiind posibilă doar respectând cu strictețe regulile agrotehnice și necesitățile agrobiologice ale acestei specii.

Autor: ing. Gheorghe Bora

 Articol preluat de pe http://www.recolta.eu/cultivarea-nucului/
      Fii primul care comentează !!
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 123
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro