Ştiri:

Sinaxar 17 Decembrie

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfântului Prooroc Daniel și a Sfinților trei Tineri: Anania, Azaria și Misail.

Acest fericit prooroc Daniel era din seminția lui Iuda, dintr-un neam care se găsea în slujba împărătească. S-a născut în Vitora cea de sus. Încă de pe când era copil a fost dus rob din Iudeea în țara haldeilor și a proorocit 70 de ani. A trăit cu 460 de ani înainte de întruparea lui Hristos. Era bărbat tare înțelept, iar iudeii socoteau că este eunuc. A plâns mult pentru popor și pentru cetatea Ierusalimului. Prin post se înfrâna de la orice mâncare dorită. Era uscățiv la față, dar foarte frumos, cu harul Celui Preaînalt.

Cei trei Tineri, după cum spune istoria, erau din sfânta cetate a Ierusalimului. Tatăl lor se numea Iezechia, iar mama lor Caligona. Iezechia, când era bolnav, a cutezat să ceară lui Dumnezeu să nu-l dea morții, căci a păzit cele plăcute înaintea Lui; iar Dumnezeu i-a mai adăugat 15 ani la anii vieții lui. Când Ierusalimul a fost înconjurat și robit de Nabucodonosor, împăratul babilonienilor, au fost luați și ei robi împreună cu Proorocul Daniel și duși în Babilon. Pentru virtutea lor, au fost puși mai-mari peste treburile împăratului.

Mai târziu, pentru că au batjocorit chipul pe care-l făcuse și-l ridicase împăratul și pentru că nu s-au închinat lui, au fost aruncați într-un cuptor ars de șapte ori. Acolo ei cântau psalmi lui Dumnezeu. Împăratul văzând minunea, a mărturisit că mare este Dumnezeul preaslăvit de cei trei Tineri. Căci văpaia se prefăcuse în rouă, iar ei rămăseseră nevătămați.

Daniel n-a fost aruncat în cuptor, deși trăia, locuia și petrecea împreună cu cei trei Tineri, și din pricina lui fuseseră aceia cinstiți. Pricina n-o putem afla din Sfânta Scriptură, pentru că Scriptura a trecut-o sub tăcere. Dar după cum mi se pare mie și după cum este și adevărat, pricina pentru care n-a fost aruncat Daniel în cuptor a fost aceea că lui i se pusese numele Baltazar, iar la babilonieni numele acesta era nume de covârșitoare cinste, nume de dumnezeu. Deci pentru ca să nu creadă babilonienii, care fără judecată îndumnezeiau focul, că minunea din cuptor a făcut-o Baltazar, a rânduit Dumnezeu ca Daniel, care purta numele dumnezeului lor, să nu intre în cuptor și nici să nu se vorbească deloc de Daniel în istorisirea minunii din cuptor.

Sfinții trei Tineri, după izbăvirea lor, mai presus de cuget, din foc, după ce dobândiseră iarăși cinstea de mai înainte și după ce au trăit cu cinste toată viața lor, s-au săvârșit cu pace împreună cu Daniel.

Spun unii că după moartea lui Nabucodonosor și a celorlalți împărați de după el, care cinsteau pe Daniel și pe cei trei Tineri, s-a ridicat un alt împărat cu numele Atic. Acesta a făcut cercetare sfinților. Înfruntat de ei, a poruncit să li se taie capetele. Când a fost tăiat capul lui Misail, Azaria și-a întins haina și i-a prins capul; la fel și Anania a prins capul tăiat al lui Azaria, iar Daniel a întins haina lui și a prins capul lui Anania. În urmă i s-a tăiat și lui capul. Se spune că după tăiere, capetele lor s-au lipit de trupuri, iar îngerul Domnului i-a luat și i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub o stâncă. După 400 de ani, la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, au înviat și ei și iarăși au adormit.

Hramul lor se săvârșește în biserica cea mare. Am primit de la părinți să prăznuim pomenirea lor cu șapte zile înainte de arătarea Stăpânului și de venirea dumnezeiască în trup a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că după părerea mea și ei sunt din seminția lui Iuda, din care se pogoară, în ce privește neamul, și Mântuitorul tuturor Hristos.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Patermutie, Copri și Alexandru, care au suferit mucenicia pe vremea lui Iulian Apostatul.

Acești sfinți mucenici au pătimit pe vremea lui Iulian Apostatul. Duceau viață de sihaștri în pustiul Egiptului. Când Apostatul a plecat cu război împotriva perșilor a auzit și de sfinții aceștia și a trimis de i-a adus la el. A întrebat pe Patermutie de câți ani este. Patermutie i-a răspuns că de 75 de ani. A întrebat și pe Copri. Copri i-a răspuns că e de 45 de ani. Atunci tiranul a poruncit să fie scos afară Patermutie. Cu felurite lingușiri a înduplecat pe Copri să se lepede de Hristos. Patermutie i-a adus aminte de viața lui schimnicească de mai înainte, de ostenelile și de postul lui și l-a întors iarăși la credința în Hristos. Și îndată a poruncit tiranul să-i taie lui Copri limba și să-l întindă pe un grătar înroșit în foc. Când a fost dus spre grătar s-a spăimântat. Sfântul Patermutie l-a încurajat din nou și a intrat cu el pe grătar și au ieșit nevătămați. Apoi au fost aruncați într-un cuptor cu foc. Odată cu ei a intrat și monahul Alexandru, care a mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos. Ieșind toți trei nevătămați, li s-au tăiat capetele, la porunca tiranului.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului și pururea pomenitului mărturisitor Dunale, care și-a schimbat numele în Ștefan.

Cuviosul și pururea pomenitul Dunale era stăpânul unei insule, numită de unii Nivertis, iar de alții Veroi, alături de Gadira, înconjurată de apele oceanului. Era foarte bogat. Fiind crescut însă în curatele învățături creștinești, trăia mai mult cu Dumnezeu decât cu oamenii. De aceea, socotind totul în lume lucruri de nimic a lăsat pe fiii lui stăpâni pe insula și pe bogăția lui, s-a dus la Roma și a îmbrăcat haina călugărească. Apoi s-a dus în vestita cetate Constantinopol. Acolo a stat de vorbă cu împărații Porfirogeneți, Constantin și Roman. Împărații l-au trimis la Ierusalim, căci aceasta le ceruse fericitul. Ajuns la Ierusalim și-a împlinit dorința; a fost îmbrăcat cu marea schimă de Hristodul, patriarhul de atunci al Ierusalimului și s-a numit Ștefan. A suferit multe ocări și bătăi de la nelegiuiții saracini, pentru că nu își rădea barba. S-a dus înapoi în Egipt, unde a fost prins și băgat la închisoare cu cei doi preoți care-l însoțeau. Șase luni a îndurat foamea, setea și alte chinuri. După aceste luni a fost trimis iar la Amira, stăpânul Egiptului. Din porunca lui, a fost legat pururea pomenitul cu lanțuri și silit să se lepede de Hristos. S-a împotrivit cu tărie. Și pentru că n-a fost biruit, ci dimpotrivă mărturisea cu îndrăzneală pe Domnul nostru Iisus Hristos, a fost supus la multe și nenumărate chinuri. De pe urma lor s-a îmbolnăvit și de boală a părăsit viața aceasta de aici, vestindu-i-se mai dinainte, de la Dumnezeu, săvârșirea sa.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iahu.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Dionisie cel Nou, cel din Zachint, care a fost arhiepiscop al Eginei și care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nichita.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 118
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 27 Iunie În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Samson, făcătorul de minuni și primitorul de străini. Acest sfânt era roman de neam și rudenie a marelui Constantin. citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro