Ştiri:

Sinaxar 20 Ianuarie

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Eftimie cel Mare.

Acest cuvios părinte, Eftimie cel Mare, a trăit pe vremea împăratului Grațian. S-a născut în Melitina, în cuprinsul mitropoliei Armeniei, din pântece sterp și neroditor, ca și sfântul Ioan Botezătorul. Părinții lui, Pavel și Dionisia, erau oameni cucernici. Numele și l-a primit potrivit cu făgăduința de sus, căci pe când părinții lui se rugau să aibă fii, glas de sus a venit spunându-le să se bucure și să fie cu voie bună (iar numele Eftimie pe elinește înseamnă voie bună).

După moartea tatălui său, a fost dus de maica lui la Evtroiu, marele episcop al Melitinei, și acesta l-a rânduit în ceata clericilor. Având aplecare către învățăturile cele sfinte și întrecând în nevoințe și în săvârșirea faptelor bune pe toți cei deopotrivă cu el, a fost silit să se hirotonisească preot și să primească purtarea de grijă a sfintelor mănăstiri și schituri. Când a ajuns în vârsta de 29 de ani, s-a dus la Ierusalim și s-a sălășluit într-una din peșterile din munte, împreună cu cuviosul Teoctist (prăznuit la 3 septembrie). Aci a izbăvit pe mulți din boli grele. Se zice că și el a hrănit, cu puține pâini mici, patru sute de oameni călători, care veniseră la mănăstirea lui. Și pe multe femei, care nu nășteau le-a făcut roditoare, cu ruga lui, așa cum și el, cu puterea lui Dumnezeu, se născuse din cea care vreme îndelungată fusese stearpă.

Ca și Ilie a deschis porțile cerului și a tămăduit pământul de nerodire. Strălucirea lăuntrică a sufletului acestui cuvios a vădit-o și stâlpul de foc, care se pogora din cer, când cuviosul slujea, și sta lângă el până se sfârșea Sfânta Jertfă, văzut fiind de toți cei din jurul lui. El vedea cu mintea și gândurile celor ce se apropiau de Sfânta Cuminecătură, cunoscând pe cel ce venea cu cugetul curat și pe cel ce era întinat, iar acesta era semnul curăției celei mai desăvârșite. Acest fericit ajungând la nouăzeci și șapte de ani s-a mutat către Domnul, în zilele împăratului Leon cel Mare.

Era cuvios la chip; la fire fără de răutate, alb la față, vioi la trup, dar stăpânit, cărunt la păr și avea barbă lungă până la brâu. Se mai spune despre el că, la moartea unui călugăr care trecea drept om înțelept și înfrânat, dar care în fapt era cu totul altfel, fericitul a văzut un înger trăgându-i sufletul din el cu o suliță, și a auzit și glas care vădea faptele rușinoase cele ascunse ale monahului.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu și Vasilid.

Acești sfinți mucenici, au trăit pe vremea împăratului Dioclețian. Ei erau plini de bogăție și membri ai senatului. Au crezut în Hristos și au primit botezul, atunci când au văzut pe episcopul Teopemt, cum răbda chinuri și cum făcea minuni cu puterea lui Hristos. De aceea, fiind aduși în fața împăratului, li s-au luat mai întâi brâiele, apoi au primit tot felul de chinuri de moarte. Sfântul Vas a fost băgat într-o groapă până la mijloc, i s-au tăiat mâinile și măcelarindu-i-se tot trupul și-a dat duhul. Sfântul Eusebiu a fost spânzurat cu capul în jos și tăiat în bucăți cu securea. Sfântul Eutihie a fost întins pe patru pari până ce s-a rupt în trei bucăți. Sfântului Vasilid i-au spintecat pântecele cu un cuțit. Și așa au primit cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici In, Pin și Tim.

Acești trei sfinți mucenici, de neamul lor dintr-o țară de la miazănoapte, fiind prinși de barbarii închinători la idoli, au fost duși la stăpânitorul locului, care, văzând că mucenicii mărturisesc pe Hristos, i-a osândit să piară prin înghețare. Deci sfinții au fost legați de niște stâlpi, înfipți în apa unui râu. Și era iarnă. Apa a înghețat ajungând nemișcătoare ca și trupurile nemișcate ale sfinților. În acest chip și-au sfârșit viața și și-au dat sufletele lor fericite în mâinile lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea fericitului Petru Vameșul.

Pe timpul împăratului Iustinian, lui Petru acesta care era patrician, i s-a încredințat toată ocârmuirea Africii. Dar era foarte crud și nemilostiv; pentru acesta fusese supranumit Zgârcitul. Odată, un sărac s-a apropiat de el, căutând să-i ceară milostenie; dar el apucând o pâine, (că tocmai atunci brutarul îi aducea pâinile gătite pentru el) a aruncat cu ea după sărac, ca și cum ar fi aruncat cu o piatră. Dar nici n-au trecut două zile că s-a îmbolnăvit greu și în timpul bolii i s-a părut că vede o balanță; de partea stângă a balanței se aflau niște bărbați întunecați la chip, care puneau în taler faptele lui cele rele, iar de partea dreaptă erau niște bărbați îmbrăcați în haine albe și minunați la față, care nu găseau ce să pună în taler ca să se cumpănească, decât pâinea ce o aruncase cu mânie săracului. Acestea văzându-le Petru, și-a venit în simțiri și după ce s-a sculat din boală a împărțit la săraci toată avuția lui, ba unuia i-a dat și haina de pe el; iar în vis a văzut pe Hristos purtând haina aceasta. Apoi fericitul s-a vândut rob la un argintar și prețul vânzării l-a dat tot la săraci. În urmă văzând fericitul că are să fie cunoscut cine este, a căutat să fugă din casa stăpânului său și a zis către portar care era mut și surd: în numele lui Hristos, auzi-mă și-mi deschide poarta. Și minune, surdo-mutul a început să audă și să vorbească. Deci, deschizându-i-se, a fugit, ducându-se la Ierusalim și de acolo la Constantinopol, unde a și adormit în Domnul. A fost îngropat în casa lui, în locul numit al Boului.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Tira și Agni.

Tot în această zi, pomenirea evlaviosului împărat Leon cel Mare din Tracia, numit Machelis.

Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Ana.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Zaharia, care a mărturisit în Paleopatra din Peloponez și, zdrobindu-i-se picioarele, s-a săvârșit la anul 1782.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 121
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

986 : Ludovic al V-lea devine regele francilor1716: A aparut prima lucrare a lui Dimitrie Cantemir: “Descriptio Moldaviae”. 1855: Alexandru al II-lea a devenit tar al Rusiei. 1870: A aparut, la Bucuresti, revista stiintifica si literara & citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro