Ştiri:

Sinaxar 22 Ianuarie

În această lună, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea sfântului apostol Timotei, ucenicul sfântului apostol Pavel.

Sfântul apostol Timotei era din cetatea Listra. Tatăl său a fost elin și maică-sa evreică, numita Eunice. Timotei s-a făcut ucenic al apostolului Pavel și scriitor și propovăduitor al dumnezeieștii Evanghelii. Mai în urmă, apostolul Pavel l-a pus episcop în Efes, după ce sfântul Ioan Evanghelistul, episcopul cel dintâi al Efesului, fusese izgonit de împăratul Domițian în insula Patmos. Timotei a avut dascăl nu numai pe Pavel ci și pe Evanghelistul Ioan de care se alipise. Sfântul Irineu, episcopul Lugdunului, povestește că apostolul Ioan, fiind aruncat de valurile mării, a ajuns la Efes și mai apoi a fost iarăși izgonit în Patmos. Pe când fericitul Timotei cârmuia cu credință Episcopia Efesenilor, închinătorii la idoli, ținând odată o sărbătoare a lor numită catagoghion, în Efes, au ieșit pe străzi cu idolii în brațe și cu măciuci în mâini, cântând cântece, purtând măști, gonind ca niște tâlhari pe bărbați și pe femei, și omorând chiar pe mulți oameni din popor. Pentru aceasta, episcopul Timotei i-a dojenit și i-a îndemnat să se ferească de astfel de fapte urâte. Însă ei năvălind asupra lui cu măciuci l-au omorât. Sfintele lui moaște au fost aduse în Constantinopol de sfântul Artemie Duxul, din porunca marelui împărat Constantin, și au fost puse în biserica Sfinților Apostoli, unde i se face și pomenirea.

Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios mucenic Anastasie Persul.

Măritul mucenic Anastasie era de fel din Persia, și a trăit pe timpul lui Hosroe, împăratul perșilor și al lui Heraclie, împăratul romanilor, care a împărățit vitejește și creștinește între anii: 610 și 641.

Anastasie se născuse în ținutul Razih, în satul Nuni. La început se numea Magundat, fiind fiul vrăjitorului Vav, de la care a învățat meșteșugul vrăjitoriei, mai înainte de a intra în ceata ostășească a tiranilor. Perșii, prădând Ierusalimul, au luat mulți robi, precum și cinstitul lemn al făcătoarei de viață Cruci, pe care Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pătimirea în trup. Pentru minunile făcute de sfânta Cruce în Persia, se dusese vestea că Dumnezeul creștinilor a venit acolo. Iar Magundat fiind biruit de dorul lui Dumnezeu, încerca cu multă osârdie să afle ce este cu sfânta Cruce. Și aflând de la un creștin toată iconomia dumnezeiască a Crucii, a crezut în Hristos și a dorit să se facă următor patimilor Lui. S-a dus apoi la Calcedon de unde aflând de înfrângerea perșilor de către Heraclie împăratul, a plecat la Ierapole, unde găzduind la un argintar, lucră împreună cu el meșteșugul argintăriei. De aici s-a dus la Ierusalim unde s-a botezat, fiind numit Anastasie. După aceea a intrat în mănăstirea sfântului Sava, unde a luat schima monahilor. Înaintând pe calea cea bună a virtuților, citea Sfintele Cărți, învăța pe de rost Psaltirea și dorea cu ardoare să-și sfârșească viața prin suferințe mucenicești și prin sânge. Zugrăvelile de pe pereții bisericilor cu chipurile sfinților și viețile lor scrise în cărți îi aprindeau dorul să le urmeze pilda vieții. Pentru aceasta a avut și un vis, în care i s-a arătat un pahar de aur plin de vin pe care l-a băut, socotind că acesta era semnul că dorința lui de a mărturisi pe Hristos se va împlini. De aceea, după ce s-a împărtășit cu dumnezeieștile Taine, a ieșit din mănăstire și s-a dus în Cezareea Palestinei, unde întâlnindu-se cu niște vrăjitori și batjocorind faptele lor, a fost prins de ei și dus la Marzavanas, stăpânul lor. Acesta l-a pus să care pietre, iar mulți îl batjocoreau, smulgându-i barba și bătându-l foarte rău. Mărturisind pe Hristos înaintea lui Hosroe, împăratul perșilor, și neprimind să se întoarcă la legea lor persană a fost multă vreme chinuit și în cele din urmă i s-a tăiat capul.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan, Parod și alți trei sute șaptezeci și șapte de mucenici.

Acești sfinți mucenici, care se trăgeau din felurite locuri și eparhii, erau locuitori ai Adrianopolei. Iar bulgarii cei necunoscători și nemulțumitori au venit să pună stăpânire pe greci. Și robind pe traci și pe macedoneni, s-au îndreptat spre împărăteasa cetăților și ajungând la Adrianopol au cucerit cetatea aceasta după trei zile de lupte, în anul 814. Atunci la Bizanț împărățea răucredinciosul Leon Armeanul, cel ce lupta împotriva sfintelor icoane; iar în fruntea bulgarilor se găsea Crum. Acesta, punând stăpânire pe Adrianopol, a gonit din cetate patru mii de creștini, împreună cu episcopul pe care l-a trântit la pământ și l-a călcat cu picioarele pe grumaji. După moartea lui Crum a urmat Ducum și apoi Diteng, un om crud și neomenos. Acesta spintecând în două pe marele episcop Manuil al Adrianopolei și tăindu-i mâinile din umeri l-a aruncat spre mâncare câinilor. Dar pentru sălbăticia lui, fiind pedepsit de Dumnezeu cu orbirea, a fost ucis de ai săi. Urmașul său cu numele Murtag, a omorât pe toți creștinii care n-au vrut să se lepede de Hristos: pe unii punându-i în lanțuri și supunându-i la chinuri, iar pe alții chinuindu-i în tot felul. Pe episcopul Develtului, Gheorghe, și pe episcopul Petru, mai întâi i-au zdrobit fără milă cu toiegele, apoi le-a tăiat capetele. Asemenea și pe ceilalți, trei sute șaptezeci și șapte la număr, i-a omorât cu sabia. A tăiat capetele lui Ioan și lui Leon, care erau ostași creștini, iar sfântului Leon eunucul, episcopul Niceii, i-a spintecat pântecele cu sabia. Lui Gavril și lui Sioniu le-a tăiat capetele cu cuțitul. Pe Parod, sfințitul preot, l-a pedepsit să fie omorât cu pietre; și pe mulți alți creștini i-a omorât acest sălbatic nepomenit, chinuindu-i cu felurite osânde. Dar nu numai Murtag păgânul, ci și ceilalți urmași ai lui, stăpânitori ai bulgarilor, au omorât pe creștini după ce i-au chinuit în tot felul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Sursa : http://www.calendar-ortodox.roNEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 119
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 23 Februarie În această lună, ziua a douăzeci și treia pomenirea sfântului sfințitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei. Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei, "roditor în toate cele bune" (Col. 1:10), s-a n citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro