Ştiri:

Sinaxar 13 Februarie

În această lună, ziua a treisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Martinian.

Preacuviosul Martinian a fost din Cezareea Palestinei și a început sihăstrească trăire pe când era în vârstă de optsprezece ani, petrecând prin pustii și prin munți. Și plinind în sihăstrie douăzeci și cinci de ani, printre alte multe ispite a fost supus și la această ispită a celui viclean: o femeie desfrânată, îmbrăcându-se în haine de om sărac, a venit la muntele acela unde se găsea sfântul; și dacă a înserat, a început a plânge, ca și cum adică s-ar fi rătăcit și s-ar fi temut să nu o mănânce fiarele, dacă ar rămâne afară. Deci se ruga de sfânt să o primească înăuntru în chilie și să nu o lase să fie mâncată de fiare. Iar el văzând că nu este cu putință a o lăsa afară, a primit-o înăuntru, și el se duse în chilia cea mai ascunsă a lui. Iar dimineața, văzând-o cuviosul schimbată la înfățișare (căci purta acum îmbrăcăminte femeiască frumoasă, cu care se împodobise peste noapte), a întrebat-o cine este și pentru ce a venit acolo. Dar ea, fără de rușine, a zis: pentru tine! Și defăimând viața sihăstrească, și adăugând că toți drepții cei de sub Lege s-au bucurat de petrecerea laolaltă cu femeile, îl îndemna să se apropie de ea. Cuviosul puțin câte puțin îndemnându-se și subjugat fiind, era gata să cadă în păcat; dar gândindu-se în ce chip ar putea rămâne ascunsă fapta aceasta dacă ar săvârși-o, mai înainte de a cădea în păcat, a fost tras înapoi de la cădere, prin dumnezeiescul har. Și, aprinzând multe găteje, a sărit în mijlocul focului, dojenindu-se și zicându-și: de vei putea să rabzi, Martiniane, focul gheenei, lăsându-te în voia poftei rușinoase, supune-te femeii. Și așa arzându-se pe sine și smerind sălbăticia trupului, pe femeia, care se înțelepțise văzând acestea, a trimis-o la mănăstire. Iar el, vindecându-se de rănile focului și fiind dus cu barca de un corăbier, a ajuns la o stâncă din mare, care era depărtată de uscat cale de o zi, și a locuit zece ani acolo, fiind hrănit de acel corăbier. Și iarăși a plecat și de acolo, pentru că o fată scăpată pe o scândură dintr-un naufragiu a ajuns până la stânca pe care se găsea el. Cuviosul scoțând-o din mare, a plecat de acolo zicând că nu poate sta laolaltă iarba uscată cu focul. Și sărind în mare, cu ajutorul unor delfini, care l-au luat pe spate, a ajuns la uscat. De acolo a trecut prin mai multe cetăți zicând: fugi Martiniane, ca nu cumva iarăși să te ajungă ispita (căci așa hotărâse să-și petreacă și cealaltă rămășită a vieții), a sosit la Atena. Și aici a adormit în Domnul, învrednicindu-se a fi îngropat cu mare cinste de episcopul locului și de tot poporul. Iar despre cele două femei, se zice că: cea dintâi s-a dus la mănăstire și trăind acolo în curăție, s-a învrednicit de a face minuni; iar cea de a doua, a rămas pe acea stâncă din mare până la sfârșitul vieții, îmbrăcată cu hainele bărbătești, pe care i le-a dat corăbierul.

Tot în această zi, pomenirea sfinților apostoli și mucenici Achila și Priscila.

Sfântul Achila era cizmar de meserie, și auzind de sfântul apostol Pavel, s-a dus la el, împreună cu soția sa Priscila. Și fiind botezați amândoi de dânsul, au rămas pe lângă el slujindu-l și urmându-l prin toate orașele și satele și împreună primejduindu-se în toate ispitele. Și atât i-a iubit pe ei marele apostol Pavel, pentru bunătatea lor, și pentru credința cea întru Hristos, încât și pomenește de ei în epistolele sale. Deci astfel bineplăcând lui Hristos și apostolului, și multe minuni săvârșind, mai în urmă au fost prinși de necredincioși și li s-au tăiat capetele. Și așa mutându-se din cele de pe pământ, locuiesc în ceruri.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Evloghie, arhiepiscopul Alexandriei.

Acest sfânt a trăit pe vremea împărăției lui Iraclie, și a fost arhiepiscop al Alexandriei, înainte de sfântul Ioan cel milostiv. El a făcut multe minuni, printre care și pe aceasta: preacuviosul papă Leon, scriind pentru Sinodul din Calcedon Epistola ortodoxiei, iar cuviosul Evloghie citind-o, nu numai că a lăudat-o și a primit-o, ci și tuturor a propovăduit-o. Dumnezeu vrând să-i mângâie pe amândoi, a trimis înger în chipul arhidiaconului lui Leon, mulțumind sfântului Evloghie că a primit arătata epistolă. Iar Evloghie vorbea cu îngerul lui Dumnezeu, ca și cu un om, socotindu-l că este diaconul papii. Și după ce îngerul s-a făcut nevăzut de la el, acesta mulțumind și mai mult lui Dumnezeu pentru minune, în mâinile Sale și-a dat sufletul.

Tot în această zi, pomenirea a doi sfinți: un tată și un fiu, care, fiind răstigniți pe cruce, s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Simeon, ctitorul Mănăstirii Hilandar din Athos, care a trăit pe la anii 1190, și care în pace s-a săvârșit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 114
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 17 Ianuarie În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Antonie cel Mare. Sfântul cuviosul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean și a învățat credința creștină de la pări citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro