Ştiri:

Sinaxar 21 Februarie

În această lună, ziua a douăzeci și una, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Timotei, cel din Simboli.

Acest fericit, intrând de mic în viața monahală și stingându-și cu totul săltările patimilor cu multă înfrânare și cu neîncetate rugăciuni și ajungând mai presus de patimi, s-a arătat vas vrednic al Sfântului Duh, rămânând până la sfârșitul vieții sale în feciorie și sufletește și trupește. El nu a îngăduit niciodată să vină înaintea lui vreo femeie; ci aflându-se în munți și locuind în pustietăți își uda sufletul cu roua lacrimilor. Pentru aceasta a luat și darul tămăduirilor; căci și demonii din oameni a alungat, și toate celelalte boli a tămăduit. Astfel viețuind și ajungând la bătrâneți bune, și-a săvârșit viața, mutându-se către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Eustațiu, patriarhul Antiohiei celei mari.

Acest mărturisitor Eustațiu a trăit pe vremea lui Constantin cel Mare. Învățător fiind, prin cuvântul înțelepciunii sale, Eustațiu a trimis razele dreptei credințe în toată lumea. A fost de față la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea fiind unul dintre cei 318 purtători de Dumnezeu părinți. Astfel, fiind adânc cunoscător al dogmelor dreptei credințe, a înfruntat pe arienii ce se încercau să despartă firea dumnezeiască zicând că Fiul este doar o făptură și-L înstrăinau în felul acesta de părintească cinste. Pentru îndrăzneala și râvna dumnezeiască ce avea pentru ajutorarea dreptei credințe, a fost pizmuit de Eusebiu al Nicodimei și de Teognis al Niceei și de Eusebiu al Cezareii, și de toți ceilalți care erau părtași ai hulelor lui Arie, sau mai vârtos zicând ai nedumnezeirii Fiului. Pentru aceasta făcându-se că merg să-l vadă, pe când se găseau în drum spre Ierusalim, au ajuns la Antiohia, unde se găsea sfântul Eustațiu și făcând sfat l-au caterisit. Dar pentru ca să se arate că l-au caterisit cu pricină binecuvântată, au cumpărat cu daruri multe pe o femeie desfrânată ca să facă năpastă sfântului. Aceasta venind cu un copil de curând născut, a mers înaintea adunării lor, mărturisind că a rămas însărcinată de pe urma lui Eustațiu și a născut acel copil. Iar ei cercând pe femeie să adeverească vina numai cu jurământul, îndată l-au judecat și l-au scos pe sfânt din scaun și au înduplecat și pe împărat să-l izgonească. Astfel sfântul Eustațiu a fost trimis în Tracia, în cetatea lui Filip Macedoneanul, unde s-a și săvârșit din viață. Cât privește femeia aceea care l-a năpăstuit, căzând în boală grea, a mărturisit tot vicleșugul ce s-a făcut asupra sfântului, și a spus pe nume pe fiecare dintre cei ce au îndemnat-o să mărturisească împotriva lui, și că fiind amăgită și îndemnată a făcut pâra aceea cu cuvinte de către dânșii și cu bani. Și a mai spus că dacă a jurat cu vicleșug, nu a spus totuși nici un fel de minciună; căci pruncul a fost făcut cu adevărat cu un Eustațiu, care însă era fierar și care trăise cu dânsa.

După o sută de ani, pe vremea împărăției lui Zenon, au fost ridicate sfintele lui moaște și au fost trimise la Antiohia. Atunci a ieșit înainte toată mulțimea cetății, cale de vreo optsprezece mile, și l-au primit cu cântări, cu lumină și cu tămâieri. Pe sfântul Eustațiu l-a cinstit cu laude și dumnezeiescul Gură de Aur.

Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru Gheorghe, episcopul Amastridiei.

Acest cuvios era fiu de părinți binecredincioși, al căror nume era Teodor și Megeta și locuia în ținutul numit Cromin. Părinții lui, neavând copii, se rugau lui Dumnezeu prin post și fapte bune, să le dea și lor un prunc. Ajungând ei la adânci bătrâneți li s-a vestit prin dumnezeiesc glas atât zămislirea celui ce era să se nască din ei, cât și numirea și darul preoției pe care avea să le poarte. Născându-se acesta, a lepădat îndulcirile tinereților, și a îmbrățișat pe cele stătătoare și nu s-a lenevit la învățăturile dumnezeiești și omenești. Pentru aceasta părinții săi, văzând propășirea lui, slăveau pe Dumnezeu. Și astfel după ce s-a învățat de-ajuns, s-a dus la muntele Siriei, și aflând acolo un cinstit bătrân a luat de la el schima monahicească; mutându-se acela către Domnul, s-a dus la Vunita, supunându-se la toată aspra viețuire și sihăstrie. Și fiindcă episcopul bisericii Amastridei s-a mutat către Domnul, acest sfânt prin voință dumnezeiască și cu acordul preoților, fără ca el să voiască, a fost suit pe scaunul arhieriei, și așezat ca lumina în sfeșnic. Fiind hirotonit în Constantinopol și ducându-se la scaunul său, toate se săvârșeau prin osârdia sa, adică: așezămintele cele sfinte, bună podoabă Bisericii, orânduiala sfințitei tagme, ajutorarea orfanilor și a văduvelor, case de ospătare pentru săraci, plăți de datorii și înainte de toate dreapta credință către Dumnezeu. Pe lângă acestea încă și semne și minuni de tot felul se săvârșeau printr-însul. Și astfel bine petrecându-și viața, s-a mutat din acestea de aici în pace, dându-și duhul în mâinile lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Ioan Scolasticul, patriarhul Constantinopolului, care în pace s-a săvârșit.

Sfântul Ioan Scolasticul, Patriarhul Constantinopolului s-a născut în Sirimion, lângă Antiohia și a studiat dreptul. A fost hirotonit preot datorită pioșeniei și sfințeniei de care dădea dovadă. Mai târziu a fost ridicat la rangul de patriarh, și a păstorit între anii 565 și 577.

Pe când era încă presbiter, Ioan a întocmit o compilație de Reguli în Biserică în 50 de Capitole, iar mai târziu, în perioada cât a fost patriarh a scris un Cod de legi civile raportate la Biserică. Din aceste colecții a fost compilat Nomocanon-ul (adică "Legea-canon"), folosit în administrația bisericii. Sf. Ioan a mai compus "Imnul heruvimilor" și "La cina ta de taina."

Tot în această zi, pomenirea sfântului Zaharia, patriarhul Ierusalimului, care în pace s-a săvârșit.

Sfântul Zaharia, Patriarhul Ierusalimului, a trăit între sfârșitul secolului al VI-lea și începutul secolului al VII-lea, devenind patriarh în anul 609.

În anul 614 împăratul persan Chosroes a atacat Ierusalimul, l-a prădat și a întemnițat o mulțime de creștini, printre care și pe Sf. Zaharia. Chosroes a capturat, de asemenea, și Crucea dătătoare de viață a Mântuitorului Hristos. În timpul invaziei au murit în jur de 90.000 de creștini. La puțin timp, Chosroes a fost obligat să încheie pace cu împăratul bizantin Heraclius (610-641). Crucea Domnului a fost dusă înapoi la Ierusalim, la fel ca și prizonierii creștini care mai rămăseseră în viață, printre care și Sf. Zaharia, care mai apoi a murit în pace în anul 633.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Mauriciu și a celor împreună cu dânsul, șaptezeci de mucenici.

Aceștia au trăit pe vremea împăratului Maximian, căruia, pe când trecea prin cetatea Apamiei, i-au fost pârâți că sunt creștini. Înfățișându-se înaintea lui și creștini pe sine mărturisindu-se, îndată li s-au luat cingătorile și au fost aruncați în închisoare. Iar după trei zile fiind chemați, iarăși au fost întrebați, și rămânând neclintiți în credința lor, au fost chinuiți cumplit. Și socotind împăratul Maximian ca să mâhnească și mai mult pe sfântul Mauriciu, a poruncit ca fiul acestuia Fotino, să fie ucis înaintea lui. După ce a văzut însă că ei păzesc credința neclintită și nu se pleacă, i-a trimis într-un loc de luncă, ce se afla între două pâraie și un lac, fiind plin acel loc de viespi și de muște, de țânțari și de bondari. Și ajungând chinuitorii cu ei acolo și dezbrăcându-i și legându-i de stâlpi, i-a uns cu miere și apoi au plecat după ce au aruncat trupul neînsuflețit al lui Fotino, în fața tatălui său. Iar fericiții și vitejii aceștia zece zile și zece nopți răbdând chinurile de pe urma înțepăturilor viespilor și ciupiturile altor gâze și făcând rugăciune către Dumnezeu, s-au săvârșit în pace.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 114
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 18 Martie În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului. Sfântul Chiril s-a născut din părinți evlavioși, care mărturiseau credința citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro