Ştiri:

Comunicat APIA (20.10.2011) :Plăți SAPS 2011Inapoi  

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) autorizează la plată, începând cu data de 16 octombrie 2011, avansul către fermierii care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață - SAPS 2011

SAPS (schema de plată unică pe suprafață) – constă in acordarea unei sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producție (necondiționat de obținerea de producție);
Conform OUG nr. 125/2006, completată și aprobată prin Legea nr. 139/2007, beneficiarii plăților directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafață pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în
calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau alte asemenea.- Arendatorul, concedentul și/sau locatorul nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat, concesionat și/sau închiriat.

Pentru a beneficia de acordarea de plăți în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, solicitanții trebuie să fie înscriși în Registrul fermierilor, administrat de APIA, să depună o cerere unică de plată pe suprafață în termen și să îndeplinească următoarele condiții generale (art. 7, alin. 1 din OUG nr. 125/2006):

a. să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha;
Atenție! În cazul în care un fermier exploatează 3 parcele agricole de 0,3 ha –teren arabil și o parcelă de 0,1 ha, exploatația este eligibilă numai dacă parcela agricolă de 0,1 este vie, livadă, pepinieră pomicolă/viticolă sau este cultivată cu arbuști fructiferi/ hamei.

Atenție! Pentru categoria de folosință Grădini familiale-G suprafața minimă eligibilă a parcelei este de 0,3 ha chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuști fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosință care permite declararea pe aceeași parcelă a unor culturi care în mod normal aparțin unor categorii de folosință diferite (din mai multe categorii de folosință: CP, TA, etc). Culturile înscrise de fermier în cerere cu această categorie de folosință vor beneficia de plata SAPS dacă parcela respectivă are suprafața minimă de 0,3 ha și de plata PNDC dacă aceste culturi sunt cele care în mod normal aparțin TA (deci fără CP, PP și VI).

b. să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează;
c. să înscrie, sub sancțiunea legii penale, date reale, complete și perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate, inclusiv lista suprafețelor;
d. să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001;
e. să respecte
bunele condiții agricole și de mediu – GAEC, reglementate prin legislația națională, pe toată suprafața agricolă a exploatației:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă totală a fermei;
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
GAEC 3. Se mențin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007;
II. Standarde pentru menținerea conținutului de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeași parcelă mai mult de doi ani consecutiv;
GAEC 5. Arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu acordul autorității competente pentru protecția mediului;
III. Standarde pentru menținerea structurii solului:
GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
IV. Standarde pentru menținerea unui nivel minim de întreținere a terenurilor agricole:
GAEC 7. Menținerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an;
GAEC 8.
Arderea pajiștilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorității competente pentru protecția mediului;
GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari și/sau a grupurilor de  arbori de pe terenurile agricole;
GAEC 10.   Evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe  terenurile  care nu  mai sunt exploatate pentru producție;
V. Standarde pentru menținerea suprafeței existente de pajiști permanente:
GAEC 11.  Menținerea suprafeței de pajiști permanente la nivel național, existente la data de 1 ianuarie 2007.

f. să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință și să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea;
g. să furnizeze toate informațiile solicitate de APIA, în termenele stabilite;
h. să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
i. să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelelor învecinate;
j. să comunice în scris, în termen de 10 zile, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii și data acordării plății. Aceste modificări se referă la suprafața agricolă utilizată a exploatației, transferarea proprietății fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informațiilor din formularul de cerere.
    Total 2 Comentarii
1
  Adaugat de: rlJyXNLF4o8
05 Iunie 2016 (01:18)
QfE3qZYRldd
Iceberg are such generous roses and I’ve found here tha t they are very drought tolerant too once esbeslithad if the y are in a slightly heavy clay soil. I would love to be sta nding looking at your view just now, it’s freezing her e, literally. Christina
  Adaugat de: 68ePhcuodDPy
05 Iunie 2016 (01:49)
yZaRq0CzRQay
Hi, I do1&782n#;t know. Let me seek counsel and ponder on th at. Thank you for your wonderfully hesedlike words. Please let me know your blog, I’d like to visit. Your welco med,
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 122
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 27 Noiembrie În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Iacov Persul. Acesta a trăit pe vremea lui Onoriu și Arcadie, împărați creștini, în anii 395. Creștin de la citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro