Ştiri:

REALIZĂRI ALE ANULUI 2011 ÎN POLITICA AGRICOLĂ ȘI OBIECTIVE DE REALIZAT ÎN ANUL 2012Inapoi  

REALIZĂRILE ANULUI 2011:

 1. În domeniul sprijinului financiar direct pentru susținerea producției agricole
 2. În domeniul finanțării investițiilor în agricultură
 • închiderea Planului de acțiuni în relația cu Comisia Europeană, obiectiv care a asigurat continuitate în desfășurarea activității APIA, implicit a plăților din fonduri europene către fermieri;
 • internalizarea integrală a procesului de actualizare LPIS (aerofotografiere + digitizare), prin contractare cu MAPN;
 • finalizarea la termen cu un avans de cinci luni a controlalelor pe teren, aferente campaniei de depunere a cererilor pentru plăți directe 2011;
 • atingerea unei rate de eroare sub cinci la sută pentru SAPS 2010, care a asigurat o reducere a efortului de control teren, respectiv orientarea APIA spre zona de normalitate din punct de vedere regulamentar si procedural;
 • atingerea unei rate de eroare de 2.7 la sută pentru SAPS 2011, care plasează APIA printre cele mai performante agenții din UE, din punct de vedere a indicatorilor de calitate;
 • depunerea electronică a cererilor pentru plăți directe pentru 99.7 la sută din fermieri;
 • absorbție în proporție de 99.76 la sută a fondului european (FEGA) pentru plăți directe, respectiv 100 la sută a fondului european (FEGA) pentru măsuri de piață;
 • plăți realizate în proporție de peste 80 la sută în primele trei luni ale anului 2011, asigurându-se fermierilor sume considerabile la inceputul campaniei de primăvară;
 • plăți în procent de peste 99,5 la sută, pentru 1.071 milioane fermieri, a avansului din FEGA – SAPS 2011, în perioada 16.10-31.11.2011, asigurându-se fonduri la dispoziția fermierilor pentru campania de toamnă;
 • plata în perioada 21-23.12.2011, cu un avans de nouă luni, a sumelor aferente AXEI II PNDR (zonă montană defavorizată, măsuri de agromediu), pentru un număr de 340 mii fermieri;
 • acordarea pentru prima dată,  începând cu 1 decembrie 2011, a plăților naționale directe complementare în sectorul vegetal la nivelul a 12% din pachetul financiar aferent acestei scheme

Alocarea financiară pentru implementarea PNDR 2007-2013 este de 10.097,08 mil. euro (din care alocarea financiară UE din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR este de 8.124,20 mil. euro, la care se adaugă contribuția națională în valoare de 1.972,88 mil. euro).
Alocarea financiară aferentă măsurilor lansate până la această dată este de 9.732,67 mil. euro.

De la începutul programului până la această dată s-a depus un număr total de 95.537 de proiecte cu o valoare de 15.264,2 mil. euro.
Numărul proiectelor selectate pentru finanțare este de 48.073 în valoare publică de 4.580,8 mil. euro.

S-a contractat un număr total de 46.735 proiecte cu o valoare de 4.382,3 mil. euro, reprezentând un grad de angajare de 62,51 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă măsurilor lansate care se derulează pe principiul depunerii de proiecte, respectiv de 43,4 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă întregului Program.

Valoarea plăților efectuate către beneficiarii tuturor măsurilor este de 3.360,9 mil. euro (din care contribuția UE este de 2.713.2 mil. euro) ceea ce reprezintă un grad de absorbție de 33,28 la sută din alocarea 2007-2013 aferentă întregului Program.

La valoarea plăților efectuate din FEADR de 2.713.2 mil. euro se adaugă avansul încasat în anul 2008 de către România din bugetul UE, în vederea asigurării finanțării necesare demarării și derulării Programului în valoare de 561,6 mil. euro, ceea ce conduce la o absorbție în termen de plată de 40,31 la sută față de total alocarea FEADR (contribuție UE - 8.124,20 mil. euro).

În anul 2011 s-a înregistrat o valoare foarte mare a plăților ceea ce a condus la evitarea riscului dezangajării.

Astfel, alocarea anuală stabilită în PNDR pentru anul 2009, cu termen de dezangajare 2011 (conform regulii de N+2), a fost utilizată în integralitate.

Totodată, până la acest moment, a fost utilizat un procent de peste 44,62 la sută din alocarea anului 2010, alocare ce trebuie utilizată până la sfârșitul anului 2012.

În anul 2011 s-a desfășurat un număr de 15 sesiuni de depunere de proiecte (două sunt încă în curs de derulare) în cadrul cărora s-au depus 36.076 de proiecte cu o valoare publică de 2.298,42 mil. euro, reprezentând 37 la sută din numărul total de proiecte depuse în perioada 2008-2011.

Au fost publicate rapoarte de selecție în baza cărora au fost selectate pentru finanțare 19.431 de proiecte cu valoare de 755,75 mil. euro, reprezentând aproximativ 40 la sută din numărul total de proiecte selectate în perioada 2008-2011.

Tot în anul 2011 au fost contractate un număr de 32.010 proiecte (inclusiv deciziile de finanțare și contractele de finanțare pe măsurile 141, 142, 511 și 143) în valoare de 1.082,2 mil. Euro.

S-au finalizat 960 proiecte, reprezentând aproximativ 45 la sută din numărul total de proiecte finalizate în perioada 2008-2011.

De asemenea, numărul dosarelor de achiziții verificate în anul 2011 a fost de 2.807.

În ceea ce privește plățile, în anul 2011 s-au  efectuat plăți în valoare de 1.571,47 mil. euro, reprezentând aprox. 47% din valoarea plăților efectuate în perioada 2008-2011.  

De asemenea, în anul 2011 s-au publicat 9 rapoarte de evaluare, patru rapoarte de selecție și trei rapoarte de selecție parțiale aferente sesiunilor deschise in 2011.

Măsurile de investiții cu grad de accesare ridicat au fost următoarele:

 • Măsura 322 - Infrastructură rurală: 442,07 la sută
 • Măsura 125 - Dezvoltarea infrastructurii și silviculturii: 310,49 la sută
 • Măsura 121 - Înființare și modernizare ferme: 258,68 la sută
 • Măsura 312 - Investiții în activități non-agricole: 231,17 la sută
 • Măsura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere:  168,71 la sută

În ceea ce privește măsurile de investiții cu grad de plată ridicat, situția se prezintă astfel:

 • Măsura 121 - Înființare și modernizare ferme: 36,21 la sută
 • Măsura 312 - Investiții în activități non-agricole: 38,61 la sută
 • Măsura 322 - Infrastructură rurală: 35,50 la sută
 • Măsura 112 - Tineri fermieri: 22,35 la sută

OBIECTIVE   REALIZATE 

Proiectele finalizate din cadrul măsurilor de investiții au condus la următoarele realizări:

Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole (993 proiecte finalizate)

 • Ferme culturi de camp - 860
 • Ferme animale ierbivore (cu exceptia celor din sectorul laptelui) - 4
 • Ferme culturi permanente - 20
 • Ferme horticultura - 22
 • Ferme lapte si produse lactate -37
 • Ferme mixte (culturi+animale) - 32
 • Ferme pasari de curte - 13
 • Ferme porcine - 3
 • Ferme vitivinicol - 2

Măsura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere (244 proiecte finalizate)

Împărțirea pe sectoare de producție:

 • Alimente dietetice – un proiect finalizat prin care s-a modernizat o capacitate de 236 t/an
 • Alte alimente – două proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 9.000 t/an
 • Carne – 25 proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 16.059 t/an si s-au modernizat capacitati de 769.345 t/an
 • Cereale – 27 proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 19.693 t/an si s-au modernizat capacitati de 244.923 t/an
 • Depozitare angro – două proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 52.205 t/an
 • Lapte si produse lactate – 12 proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 10.000 hl/an si s-au modernizat capacitati de 1.351.862 hl/an si 936 t/an.
 • Legume, fructe, cartofi - nouă proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 5.805 t/an si s-au modernizat capacitati de 17.689 t/an.
 • Miere de albine - două proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 520 t/an.
 • Nutreturi - un proiect finalizat prin care s-a modernizat o capacitate de 25.000 t/an
 • Panificatie, patiserie, cofetarie - 101 proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 18.466 t/an si s-au modernizat capacitati de 188.690 t/an.
 • Produse lemnoase - 55 proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 520.656 m3/an si s-au modernizat capacitati de 403.243 m3/an.
 • Seminte oleaginoase - un proiect finalizat prin care s-a creat o capacitate de 1.742 m3/an
 • Vin - șase proiecte finalizate prin care s-au creat capacități noi de 5.000 hl/an si s-au modernizat capacitati de 136.050 hl/an.

Măsura 312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi (624 proiecte finalizate)

Împărțirea în funcție de tipul investiției:

 • investiții în activități non-agricole productive: 35 proiecte finalizate prin intermediul carora s-au creat si mentinut 338 locuri de munca
 • investiții pentru dezv. activităților meșteșugărești si de artizanat: trei proiecte finalizate prin intermediul cărora s-au creat și menținut 14 locuri de muncă.
 • servicii pentru populația rurală prestate de către micro-întrerinderi: 586 proiecte finalizate prin intermediul cărora s-au creat și menținut 3569 locuri de muncă.

Măsura 313 - Încurajarea activităților turistice (opt proiecte finalizate)

S-au sprijinit opt activități de turism rural (cinci pensiuni și trei activități recreaționale) prin intermediul cărora s-au creat 26 locuri de muncă și menținut alte 15.

Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

La sfărșitul anului 2011 sunt finalizate 34 proiecte în urma cărora s-au realizat:

 • 127 km drumuri în zona rurală;
 • 162 km de conducte pentru alimentarea cu apă potabilă;
 • 329 km de conducte de canalizare.

OBIECTIVE ALE ANULUI  2012

 • În domeniul sprijinului financiar direct pentru susținerea producției agricole
 • În domeniul producției vegetale
 •  
  • Continuarea aplicării măsurilor de susținere a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, statuate prin formele de sprijin comunitare și ajutoare de stat
  • Eficientizarea funcționării pieței agricole, cu o prioritizare în sectorul legume-fructe, care să asigure un flux constant de marfă din producția internă către consumatorul final,
  • Identificarea de noi scheme de ajutor pentru fermieri, în contextul noii Politici Agricole Comune 2014-2020.
  • Implementarea de măsuri pentru comasarea terenurilor agricole și stimularea concentrării suprafețelor în ferme comerciale viabile, limitarea suprafețelor care nu sunt lucrate
  • Creșterea gradului de promovare a produselor agricole,
  • Susținerea organizării și eficientizarea activității structurilor asociative la nivel interprofesional pe filiera de produs și a grupurilor de producători
  • Implementarea măsurilor specifice de reglementare a sectoarelor cu potențial de nișă pe piață (ex: orez, plante medicinale și aromatice și a produselor stupului, culturi energetice)
 •       În domeniul producției zootehnice
 •  
  • continuarea susținerii financiare a activității crescătorilor de animale;
  • eficientizarea activității zootehnice prin echilibrarea balanței prețurilor pe segementele filierei produsului lapte-carne;
  • specializarea efectivului de taurine pentru producția de carne, la nivelul potențialului național, determinat de suprafața de bază furajeră;
  • ameliorarea valorii genetice a efectivelor de animale;
  • conservarea fondului genetic autohton, adaptat la condițiile geoclimatice ale țării noastre;
  • creșterea și îmbunătățirea producției de carne pentru asigurarea consumului intern și asigurarea unui disponibil pentru export.

c. Implementarea măsurilor de sprijin financiar

 •  
  • plata integrală în luna ianuarie a sumelor regulare FEGA aferente SAPS 2011, pentru app. 1.081 milioane fermieri;
  • plata integrală în luna ianuarie-februarie a sumelor aferente PNDC - SAPS 2011, pentru app. 5.9 milioane ha;
  • atingerea unei rate de eroare de  2 la sută pentru SAPS 2012, indicator de calitate conform regulamentelor si procedurilor UE;
  • implementarea în proporție de 100 la sută a mecanismului de depunere electronică a cererilor pentru accesarea plăților directe;
  • demararea programului național de interfațare cu Registrul agricol în format electronic, demers cu consecințe pozitive în sensul reducerii birocrației specifice, respectiv a creșterii gradului de corectitudine și precizie a suprafețelor declarate de fermieri la APIA;
  • dezvoltarea instituționaă a APIA cu app. 50 de Centre locale, care să asigure un acces mai facil pentru fermieri în procesul de depunere a cererilor;
  • consolidarea în continuare a relațiilor de colaborare cu Comisia Europeană, respectiv cu Agențiile similare din statele membre ale UE, care să permită o mai bună cunoaștere a mecanismelor de implementare a PAC 2014-2020, implicit o simplificare a acestor mecanisme, nu în ultimul rând popularizarea noilor concepte spre fermierii beneficiari;
  • dezvoltarea suplimentară a rețelei de informare a fermierilor beneficiari, prin implementarea în toate locațiile APIA a echipamentelor audio-video de informare, consecință a contractului încheiat în 2011 cu Radiodifuziunea din România;
  • reducerea costurilor de funcționare a APIA prin preluare în patrimoniu de spații locative dezafectate ale statului român, comunicarea spre fermieri a deciziilor de plată și notificărilor prin mesaj telefonic și/sau e-mail,  respectiv prin demararea unui proiect
  • pilot de internalizare pe zona APIA – USAMV București  a serviciilor de control prin teledetecție, servicii IT.

B.  În domeniul finanțării investițiilor în agricultură

 •  
  • Verificarea, autorizarea și plata dosarelor cererilor de plată în vederea realizării absorbției, valoarea estimate fiind de 1.400 mil. euro.
  • Derularea celor 15 sesiuni de depunere proiecte, conform calendarului aprobat in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare PNDR care a avut loc in data de 20 dec. 2011;
  • Contractarea a 411 proiecte selectate pe măsurile de investiții în cursul lunii decembrie 2011 și a celor 85 de Grupuri Locale de Acțiune în vederea demararii implementarii Planurilor de Dezvoltare Locală;
  • Finalizarea contestațiilor pe măsurile 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole, 112 - Instalarea tinerilor fermieri, 125 - Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii;
  • Finalizarea evaluării pe măsurile 312 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale Componenta c, 125 - Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii Componenta d;
  • Pregătirea noilor ghiduri și proceduri în conformitate cu versiunea a VIII-a a PNDR;
  • Avizarea dosarelor de achiziție atât pentru beneficiarii privați cât și pentru beneficiarii publici. 

               Citiți articolul complet pe : http://www.madr.ro/
    Total 3 Comentarii
1
  Adaugat de: Ih3R2WvV
09 August 2014 (16:44)
XCCd3sssG5c
I simply want to tell you that I am new to blogs and aostlube ly enjoyed this blog. Most likely I’m going to bookmark yo ur website . You amazingly come with awesome article content . Many thanks for sharing your webpage.
  Adaugat de: 3ADvIKK5GSn
10 August 2014 (12:03)
teeupHkIu1
Eu cred ca inca e bine...Dincolo de panica unor cifre plaairt e, situatia e foarte departe de a fi grava. Si nici nu pare sa ajunga grava intr-un viitor imediat.Problema totusi exist a din cauza usoarei transmisibilitati a actualei forme de gr ipa.Asta este sensul in care toate eforturile trebuie sa se indrepte: limitarea pe cat posibil a cazuisticii.Cu cat numa rul de bolnavi creste, cu atat creste si riscul aparitiei un ei variante mult mai agresive si de aici si pericolul...
  Adaugat de: zGTsbfVu6
04 Iunie 2016 (23:46)
DNClbPuC
Spcedficworis, who needs them? We all knew what you meant. Co uld become a meme, from these alternate descriptions what is the word I am thinking of?Oh yes, I am trying to convince h ubby for two more, while he is steadfast on having only one more. I am a twin however, so I may just get my two... you n ever know...:)
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 122
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 27 Noiembrie În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Iacov Persul. Acesta a trăit pe vremea lui Onoriu și Arcadie, împărați creștini, în anii 395. Creștin de la citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro