Ştiri:

Producătorii de lapte și de carne din zonele defavorizate pot depune cererile de sprijin până în 15 iulie 2013Inapoi  

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că în perioada 10 iunie - 15 iulie 2013 se depun cererile de plată aferente anului 2013 în cadrul "Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate", finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte și/sau de bivolițe de lapte și/sau de taurine din rase de carne și/sau metișii cu rase de carne.

Solicitanții trebuie să depună o cerere per beneficiar pentru toate exploatațiile deținute (cu cod de exploatație înregistrat în RNE al ANSVSA), la centrul județean APIA pe a cărui raza teritorială se află exploatația cu cel mai mare număr de animale.

Condiții de acordare generale:

>           exploatațiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 - 2013;

>           bovinele din exploatațiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor - RNE;

>           dețin registrul individual al exploatației, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;

>           bovinele din exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

Condițiile de acordare specifice fiecărei categorii de animale: Pentru vacile de lapte:

>           beneficiarii sunt înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări și/sau vânzări directe;

>           solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două și 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar;

>           vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menținute pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploatației/locației menționată în cerere;

>     vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puțin un produs (vițel) identificat și înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acordă anual.

Pentru bivolițe de lapte:

>        solicită ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivolițe de lapte, pe beneficiar;

>        bivolițele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menținute pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa exploatației/locației menționată în cerere;

>        bivolițele de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puțin un produs (vițel) identificat și înregistrat în RNE pâna la termenul limită de depunere al cererilor.

Ajutorul specific pentru bivolițe de lapte se acordă anual.

Pentru taurine din rase de carne:

>     solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar.

Categoriile de taurine sunt:

-     vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;

-     vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;

-     tineret mascul și/sau femel din rase de carne și/sau metiși cu rase de carne;

-     tauri din rasă de carne.

>        dețin documente oficiale care atestă rasa de carne/metișii din rasele de carne;

>        dețin documente care atestă ieșirile din efectiv, după caz;

>        animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deținute de beneficiar cel puțin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploatația acestora și până în momentul ieșirii/ până la data depunerii cererii, după caz (pentru taurinele de carne existente în exploatație la data depunerii);

>        cererea va fi vizată de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne și metișii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânțări artificiale/adeverințele de montă naturală. Verificările vor fi făcute conform manualului de procedură elaborat de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie și aprobat de M.A.D.R.

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordă:

-     o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul și/sau femel care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 01 august a anului calendaristic precedent - 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploatație;

-     anual, pentru vaci din rase de carne și pentru vaci metise cu rase de carne;

-     o singură dată în viață, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Nerespectarea condițiilor de eligibilitate mai sus menționate precum și nerespectarea ceriițelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea și înregistrarea animalelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalități/sancțiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 174/2013.

APIA pune la dispoziția beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE.

Cererea, pentru a putea fi depusă, trebuie însoțită de următoarele documente:

Documente generale - indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific:

a)   copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului și comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;

b)  copie de pe pașaportul fiecărui animal care trebuie să fie pe numele persoanei care solicită sprijinul, emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

c)   dovada înregistrării în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberată de către angajații APIA odată cu cererea pretipărită);

d)  adeverința emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de libera practică împuternicit, care atestă ca bovinele deținute în exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

e)   copie document coordonate bancare.

 

Documente specifice în funcție de schema de plată pentru care solicită ajutorul specific:

a)     pentru vaci de lapte va depune și dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberată de către angajații APIA);

b)    pentru categoria taurine din rase de carne:

-   pentru vaca de carne și pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

-   pentru vaca metisă cu rasă de carne născută în România, copia buletinului de însămânțări artificiale al mamei/adeverința de montă naturală autorizată a mamei, pe care să se menționeze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;

-   pentru vaca metisă cu rasă de carne provenită din import copia buletinului de însămânțări artificiale/adeverinței de montă naturală a mamei, pe care să se m^noneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne /sau   copia pașaportului, în care să fie evidențiat codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne, după caz;

-   pentru tineretul din rase de carne - copia certificatului de origine;

-   pentru tineretul metis - copia documentului din care să reiasă faptul că unul din părinți este rasă de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de însămânțări artificiale/ adeverință de montă naturală;

-   pentru categoria taurine din rase de carne, documentele care atestă ieșirile animalelor din exploatație.

Sursa : www.apia.org.ro  
    Total 5 Comentarii
1
  Adaugat de: toms outlet store
29 August 2013 (02:27)
vgqvxu@gmail.com
http://tljdesign.com/wdesign.html>toms outlet
  Adaugat de: o1XnIwHNA
09 August 2014 (15:47)
pknDryf4M
If it's on your mouth then you most likely got it from iclnn eotny kissing a family member or friend that has cold sores during child hood, many people contract HSV1 this way it's actually what causes cold sores (oral herpes) and they are v ery common to have on the mouth. Cold sores don't commonly come from having sex.You can kiss her or give her oral sex w hen you have absolutely NO signs or symptoms of an out break . Herpes is more contagious while there is any signs of an o ut break, but you do have a slight chance of passing it when you don't have an out break. This is because of viral shed ding which is spreading herpes when you don't have symptoms . Viral shedding usually happens around the time of and in b etween out breaks. Viral shedding usually happens for a smal l number of days out of the year, but it's unpredictable ev en to you. If you do get a cold sore or break out wait until it's completely gone then wait a few more days to kiss her or give her oral sex.
  Adaugat de: hf0b3tb6tUI5
09 August 2014 (16:11)
HpyDzty1U
If it's on your mouth then you most likely got it from itelc nnnoy kissing a family member or friend that has cold sores during child hood, many people contract HSV1 this way it's actually what causes cold sores (oral herpes) and they are v ery common to have on the mouth. Cold sores don't commonly come from having sex.You can kiss her or give her oral sex w hen you have absolutely NO signs or symptoms of an out break . Herpes is more contagious while there is any signs of an o ut break, but you do have a slight chance of passing it when you don't have an out break. This is because of viral shed ding which is spreading herpes when you don't have symptoms . Viral shedding usually happens around the time of and in b etween out breaks. Viral shedding usually happens for a smal l number of days out of the year, but it's unpredictable ev en to you. If you do get a cold sore or break out wait until it's completely gone then wait a few more days to kiss her or give her oral sex.
  Adaugat de: xX9PRKpE
05 Iunie 2016 (10:11)
AYUZ5fAZPfo
Didn't know the forum rules allowed such brliliant posts.
  Adaugat de: G3QbCCws8Z
06 Iunie 2016 (00:30)
rsYU8aDFtHw
Thanks for stopping by and cotemnming Chrissy! I am SO thrill ed to have you here. Yes! Such a good quote-and so true. H ave a great weekend! Hope you can enjoy some great Fall weat her. And Fall foods! Duhhh. I’m off to Philly straig ht from work so hope it feels Fall-ish there. I’m so e xcited you found my blog so that I found yours. Happy Thursd ay!
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 12 August În aceasta luna, în ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Fotie si Anichit. Acesti sfinti au trait si patimit în zilele împaratului Diocletian (304). Sfântul Fotie era nepot al Sf&ac citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro