Ştiri:

Forma finala a legii vânzării terenurilor agricole: care sunt pașii de urmat în tranzacțiile pe piața funciarăInapoi  
Legea vânzării terenurilor agricole a fost aprobată.
Recolta.eu prezintă forma finală a legii aprobate de parlamentari, ce va intra în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.


Cine sunt preemptorii


Potrivit "Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan" înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Codul civil și a dreptului de preempțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale.

Care sant pașii de urmat pentru vânzarea unui teren agricol

1. Înregistrarea ofertei la primărie. “Vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor. Cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

2. Obligația primăriei: afișarea ofertei de vânzare. "În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația să afișeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său și, după caz, pe pagina de internet a acesteia".

3. Obligația primăriei: informarea MADR. "Primăria are obligația de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afișare, ale ofertei de vânzare și ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii".

4. Publicarea ofertei pe site-ul MADR. “În scopul unei transparențe extinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului structura centrală (MADR), respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligația să afișeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile”.

5. Obligațiile titularilor dreptului de preempțiune: manifestarea în scris a intenției de cumpărare: “Titularul dreptului de preempțiune trebuie să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. Primăria va afișa, în termen de 24 ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, respectiv le va trimite pentru afișare pe site către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz”.

- În cazul în care mai mulți preemptori de rang diferit își manifestă în scris intenția de cumpărare, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege, preemptorul, potențial cumpărător, și va comunica numele acestuia primăriei.

- În cazul în care, mai mulți preemptori de același rang își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la același preț și în aceleași condiții, vânzătorul va alege dintre aceștia și va comunica numele acestuia primăriei.

- În cazul în care, un preemptor de rang inferior oferă un preț superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalți preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preț, cu preemptorii de rang superior. Procedura se va desfășura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. La expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemptorului.

6. Obligația primăriei: Informarea MADR privind cumpărarea. În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea preemptorilor, primăria are obligația să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, potențial cumpărător, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale.

7. Vânzarea liberă: "Dacă în termenul de 30 de zile niciunul dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de prezenta lege și a normelor metodologice, urmând ca vânzătorul să înștiințeze în scris primăria, despre aceasta. Vânzarea liberă a terenului la un preț mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiții mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută".

8. Avizul final de la autoritățile regionale și cele naționale: "Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanț¬ă a unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 de hectare, de către structura centrală.

“Verificarea îndeplinirii condițiilor se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea datelor și documentelor.  În cazul îndeplinirii condițiilor legale, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care niciun preemptor nu-și manifestă intenția de cumpărare prin depunerea ofertei în termenul prevăzut de prezenta lege, nu este necesară emiterea avizului. În acest caz, contractul de vânzare se încheie pe baza adeverinței eliberate de primărie”.

Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să dețină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale, la momentul afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei.

Care sunt atribuțiile Ministerului Agriculturii

a) asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempțiune;
c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de vânzare-cumpărare de către potențialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege;
d) emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) înființează, gestionează și administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi;
f) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit.

Sursa : http://www.recolta.eu/politica-agricola/legislatie/forma-finala-a-legii-vanzarii-terenurilor-agricole-care-sunt-pasii-de-urmat-in-tranzactiile-pe-piata-funciara-24476.html    Total 4 Comentarii
1
  Adaugat de: SKW5umfuj
10 August 2014 (10:19)
NTHKkYh5Ez
Ouvi a Mfasica Passarinho,achei muito bonita e bem inptatreer da,bem escrita tambe9m.Continue no seu trabalho Amorese ve 1 em frente,obedecendo ao IDE do Senhor Jesus!
  Adaugat de: asCotibad91
24 Mai 2016 (04:00)
5lfbskk8
http://cialis-5-mg.top/ - cialis 5 mg http://tretinoin0025cre am.nu/ - cheap tretinoin cream 0.25 http://hydrochlorothiazi de-25mg.ru/ - hydrochlorothiazide http://buylexapro.review/ - lexapro http://zoloft.click/ - bonuses http://motrin.link/ - motrin http://buy-synthroid.ru/ - buy synthroid
  Adaugat de: E0RAMnwxAoT
05 Iunie 2016 (00:51)
90kTW0KkB
veets (33)-The bloodletting hasn’t even begun in NJ yet . The only people that have been wiped out so far are the p oor, the dumb and the new money.Wait until the pain hits the Hallutyvihges. It will, I promise you. I’m seeing t he beginnings of it now.
  Adaugat de: VMu0QOJQ6H
05 Iunie 2016 (01:03)
KoDwvV6kU56C
Just want to give props for keeping this blog updated regrual ly. No idea how you can watch a new film and write up an an alysis nearly everyday, but your readers certainly appreciat e it!
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

SINAXAR 21 martieÎn această lună, în ziua a douăzeci și una, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Iacob, episcopul și mărturisitorul. Acest sfânt părinte, petrecând viața sihăstrească din fragedă tinerețe, s-a făcut cu citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro