Ştiri:

Hristos a îmviat ! Lumina învierii sa vă călăuzească viața !Inapoi  

De cea mai mare Sărbătoare a creștinătății – Învierea Domnului – „atârnă mântuirea noastră”. „Paștile nostru, Hristos, S-a jertfit pentru noi” (Corinteni 5,7; Efeseni 2, 13-14), iar „prin Învierea Sa ne-a trecut pe noi din din moarte la viață” (Ioan 3, 14).
Taina Învierii Domnului a fost descoperită din cele mai îndepărtate timpuri patriarhilor, proroocilor și drepților din Legea Veche, iar mărturie stau scrierile Sfintei Scripturi. Vorbind despre Învierea Mântuitorului consemnată în repetate rânduri în Vechiul Testament, părintele arhimandrit Cleopa spunea într-una dintre predici: „(...) proorocul și împăratul David se veselea cu nădejdea Învierii Domnului și că nu va fi lăsat la iad sufletulul lui și zicea: «Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui întru nădejde. Că nu Vei lăsa sufletul meu în iad, nici Vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea»„ (Psalmi 15, 9-10; Fapte 2, 26-27).

În Noul Testament, Mântuitorul le-a vestit ucenicilor patimile și Învierea Sa: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărturari și să fie omorât, iar după trei zile va învia” (Marcu 8, 31). „Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de prooroci despre Fiul Omului, căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi ocărât și scuipat. Și după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a treia zi va învia” (Luca 18, 31-33).

Despre Taina Învierii Domnului, Sfânta Evanghelie de la Matei spune: „După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (duminică) au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cutremur mare, căci îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: «Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit Îl căutați. Nu este aici; căci S-a sculat, precum a zis. Veniți de vedeți locul unde a zăcut. Și degrabă mergând, spuneți ucenicilor Lui că S-a sculat din morți și, iată, va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea»„ (Matei 28, 5-7).

Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, vorbind în Sfânta Evanghelie despre arătarea Domnului după Înviere, mărturisește: „Maria stătea afară, lângă mormânt, plângând. Și, pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis: «Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?» Ea le-a zis că au luat pe Domnul meu, și nu știu unde L-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zis-a ei Iisus: «Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?» Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: «Doamne, dacă L-ai luat Tu, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica». Iisus i-a zis: «Marie!» Întorcându-se aceea I-a zis evreiește: «Rabuni!» (adică Învățătorule!). Iisus i-a zis: «Nu te atinge de Mine că încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la frații Mei și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și la Tatăl Vostru și la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.» Și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și acestea i-a spus ei”. (Ioan 20, 11-18). După ce S-a arătat mironosițelor, Mântuitorul s-a arătat la doi ucenici – Luca și Cleopa, apoi lui Petru, iar în seara Sfintelor Paști s-a arătat celor 11 ucenici adunați laolaltă, suflând peste ei Duh Sfânt, dându-le har apostolic și preoțesc și puterea iertării păcatelor.

Ce trebuie să nu uităm despre Sărbătoarea sărbătorilor? Să luăm aminte la cuvintele părintelui Cleopa: „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este învierea noastră, este sfârșitul și cununa Evangheliei Lui Hristos. Dacă Hristos n-ar fi murit și înviat pentru noi, zadarnică ar fi fost credința noastră, nădejdea și viața noastră, căci fără Înviere, moartea și păcatul nu pot fi biruite”.

 
    Total 2 Comentarii
1
  Adaugat de: imziXiT1g
10 August 2014 (02:44)
vPeXZmOJR
Nu s-a deschis inca patnumal deoarece noi, traitorii plin de patimi, deznadejdi si lipsiti de dragoste, avem nevoie de " năte2ngi", care sa ne indrume spre Cale.
  Adaugat de: yMvEorGA
05 Iunie 2016 (11:22)
WSPM0DPo
Great stffu, you helped me out so much!
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritățile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructură
Investiții în sănătate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agricultură
Atragerea investitorilor străini în județ
Total voturi: 123
Fotografia Zilei

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro